Aktualności  »  Z życia NRZHiU

TAKIEJ PIELGRZYMKI WSZYSCY POTRZEBUJĄ

W niedzielę 30 maja 2021 roku na Jasną Górę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, pomimo doświadczeń związanych z pandemią koronawirusa,  przybyło z wielu zakątków Polski wyjątkowo dużo pielgrzymów.

Jasna Góra jest bowiem do dziś miejscem, gdzie Brać Kupiecka spotyka się przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej na Mszy Świętej każdego roku.

Bez względu na sytuację polityczną i ekonomiczną, środowisko kupieckie kontynuuje te piękne rocznicowe uroczystości, dzieło swoich poprzedników.

Tegoroczna pielgrzymka jest szczególna, bo nasze środowisko nie otrząsnęło się jeszcze z ograniczeń, które z powodu koronawirusa je dotknęło. Jednak zgromadziła kilkaset osób uczestniczących w uroczystościach o charakterze religijnym, i to nie tylko przedsiębiorców skupionych w Zrzeszeniach i Stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą w handlu, gastronomii i usługach, ale także członków ich rodzin i przyjaciół oraz liczne grono sympatyzujących ze środowiskiem kupieckim. Większość Zrzeszeń i Stowarzyszeń była reprezentowana, choć z żalem trzeba wskazać na nieobecność niektórych z nich.

Honory gospodarza Pielgrzymki pełnił Pan Tadeusz Zagórski Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.

Msza Święta w intencji Kupiectwa Polskiego była centralnym punktem Pielgrzymki. O godzinie 12.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Ojcowie Paulini, w tym  o. Dariusz Szuba opiekun Kupiectwa Polskiego z ramienia Jasnej Góry  modlili się między innymi  w intencji kupców, gastronomików i usługodawców, aby Pan Bóg wspierał ich w trudzie dnia codziennego, obdarzał zdrowiem i dał siłę w przezwyciężaniu trudności osobistych i zawodowych powodowanych pandemią koronawirusa.

Intencją nie mniej ważną, z którą przybyła Brać Kupiecka, to modlitwa za zmarłych, w tym za tych, którzy trwale związani byli z kupiectwem na przestrzeni prawie 100 lat istnienia Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług i zapewniali społecznościom lokalnym szeroki dostęp do zaopatrzenia i usług,

Do takich osób zasłużonych dla kupiectwa wpisali się między innymi Śp. Józef Pepliński Honorowy Prezes Naczelnej Rady i Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie oraz Śp. Tadeusz Pankowski Wiceprezes Zarządu Naczelnej Rady i Prezes Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim.

Szczególnie  Śp. Tadeusz Pankowski, zmarły 21 grudnia 2020 roku Wiceprezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie i wieloletni Prezes Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim, był niezwykle zaangażowanym na rzecz Kupiectwa Polskiego oraz dużego formatu samorządowcem i społecznikiem.

Wpisał się swoimi działaniami w historię Naczelnej Rady i nie dane Mu było doczekać roku 2025, w którym Naczelna Rada, organizacja skupiająca liczne Zrzeszenia i Stowarzyszenia w kraju, obchodzić będzie Jubileusz 100-lecia.

W Liturgii Słowa czytania przypadły Członkom Prezydium Zarządu Naczelnej Rady Panu Romanowi Zagórskiemu i Panu Mirosławowi Posłusznemu.

Wzruszającą chwilą było zawierzenie Stanu Kupieckiego Matce Bożej Królowej Polski przez Pana Tadeusza Zagórskiego Prezesa Zarządu Naczelnej Rady.

Pośród wielu pocztów sztandarowych w Kaplicy obecni byli Wiceprezes Zarządu Naczelnej Rady Pan Ghassib Kronfly i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Pan Marek Rogowski.

XXXIII Pielgrzymka to kolejne ważne dla Kupiectwa Polskiego wydarzenie.

Wszystkim przybyłym na Jasną Górę, pocztom sztandarowym należą się słowa serdecznego podziękowania, szacunku i uznania.