Aktualności  »  Z życia NRZHiU

75 LAT ZRZESZENIA WE WROCŁAWIU

W dniu 16 lipca 2021 r. na targowisku przy ul. Niedźwiedziej we Wrocławiu odbyła się uroczystość 75-lecia Zrzeszenia Handlu i Usług Organizacji Samorządu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Patronem Honorowym uroczystości był Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk - który zaszczycił swoją osobą uroczystość. Została Mu wręczona Złota Odznaka, czyli najwyższe odznaczenie Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług oraz Statuetka Merkurego - symbol kupiecki - za wysiłki i zasługi w odbudowę firm kupieckich i rozwój działalności prowadzonej na placach targowych we Wrocławiu. Odznaczenie wręczył Wiceprezes Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług w Warszawie - Pan Ghassib Kronfly. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością także Członkowie Zrzeszenia Handlu i Usług, władze Miasta Wrocławia i przedstawiciele wielu innych organizacji kupieckich i rzemieślniczych. Zaproszenie skierowane było do wszystkich chętnych w świętowaniu mieszkańców Wrocławia. Impreza nie miała charakteru zamkniętego.