Aktualności  »  Z życia NRZHiU

13 lutego
8 lutego

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU

W dniu 07 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu. Członkowie Prezydium dyskutowali m.in. na temat podpisanego przez Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług porozumienia o współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.
» Więcej
8 lutego

PAN MAREK ROGOWSKI POWOŁUJE ZESPÓŁ

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Marka Rogowskiego został powołany Zespół, w skład którego wyszli: pan Marek Rogowski, pani Anna Steckiewicz, pani Danuta Jadwiga Nowak.
» Więcej
5 lutego

WIELE NOWYCH WYZWAŃ PRZED PANEM PREZESEM TADEUSZEM ZAGÓRSKIM

W dniu 03 lutego 2018 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku w głosowaniu tajnym Delegaci jednogłośnie obdarzyli zaufaniem Pana Tadeusza Zagórskiego powierzając Mu funkcję Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
» Więcej
 Strony: [ 1 ] 2 3 .. Ostatnia »