Aktualności  »  Z życia NRZHiU

WRĘCZENIE STATUETEK ZASŁUŻONYCH DLA KUPIECTWA POLSKIEGO

W dniu 9 stycznia 2019 r. odbyło się noworoczne posiedzenie Prezydium Zarządu NRZHiU. Podczas uroczystej części spotkania Prezes Zarządu NRZHiU wręczył statuetki Zasłużony dla Kupiectwa Polskiego Panu Januszowi Śniadek  - Posłowi Sejmu RP oraz Panu Alfredowi Bujara – Przewodniczącemu Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. Otrzymane statuetki wręczone zostały za szczególne zasługi za pomoc przy ustanawianiu Wolnych Niedziel w Handlu.

W uroczystości wzięli udział Członkowie Prezydium Zarządu NRZHiU, Poseł na Sejm RP pan Janusz Śniadek, Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność pan Alfred Bujara, Wydawca „Poradnika Handlowca” pan Wiesław Generalczyk , pan Ryszard Jaśkowski Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”, pan Krzysztof Steckiewicz – inicjator Wolnej Niedzieli.