Aktualności  »  Z życia NRZHiU

NACZELNA RADA OTWARTA NA NOWE WYZWANIA

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie wychodząc naprzeciw wyzwaniom, stawianym przez nową rzeczywistość, podjęła decyzję o zaproszeniu Pana Prezydenta Lecha Wałęsy do współpracy w działaniach na rzecz obrony polskiego kupiectwa w aktualnej sytuacji rynkowej.

Organizacja nasza postanowiła wystąpić z propozycją do Pana Prezydenta, który wyraził w programie „Koronawirus. Raport Faktu” 11 maja br. w rozmowie z Panią Redaktor Agnieszką Burzyńską wolę podejmowania nowych wyzwań.

Niezwykle pozytywne dokonania Pana Prezydenta na przestrzeni kilkudziesięciu lat i otwartość na współdziałanie z wieloma środowiskami życia społeczno-gospodarczego skłoniły władze Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług do złożenia Panu Prezydentowi propozycji objęcia funkcji Dyrektora (Doradcy) w Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług.

Jedna z najstarszych organizacji kupieckich jest otwarta na podjęcie nowych wyzwań, które pomogą wypracować wiele efektywnych działań do poprawy funkcjonowania małej przedsiębiorczości w nowej rzeczywistości.